Thuốc diệt muỗi Aqua Resigen 10.4 EW và những đột phá mới