Thuốc diệt muỗi khi phun có an toàn với con người?